Daniel SVOBODA

Prezentace

›› REALITY | KOMODITY

›› Investování do zlata

›› Investiční byt - financování

›› Rozdíl mezi nabídkovými a realizovanými cenami v roce 2023

Osvědčení

›› Osvědčení o získání profesní kvalifikace

›› Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu MASTER OF REAL ESTATE

›› Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu "Realitní zprostředkovatel"

›› Osvědčení o absolvování realitní abecedy

›› Certifikát - Lektor finanční gramotnosti

Zpět